တောင်ငူမြို့နယ် ပထဝီဝင် အနေအထား

တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း
--
တောင်ငူမြို့နယ်သည် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၈ ဒီဂရီ ၅၆ မိနစ် နှင့် ၁၈ ဒီဂရီ ၅၇ မိနစ်ကြား၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ် နှင့် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၇ မိနစ်အကြားတွင် တည်ရှိပြီး ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ ၆၆၃.၁၅ မိုင် ကျယ်ဝန်းပါသည်။ တောင်ငူမြို့နယ်အတွင်းတွင် တောင်ငူမြို့ နှင့် ကေတုမတီမြို့ဟူ၍ မြို့နှစ်မြို့ပါဝင်ပါသည်။


နယ်နိမိတ်
---
တောင်ငူမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင်မြို့နယ် နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိပြီး တောင်ဘက်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အုတ်တွင်းမြို့နယ်တို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်တို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေတာရှည်မြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။


မြေမျက်နှာသွင်ပြင်
---
တောင်ငူမြို့နယ်အတွင်း တောင်ငူမြို့နှင့် ကေတုမတီမြို့ဟူ၍ မြို့ (၂) မြို့ ရှိပြီး တောင်ငူမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပေါင်းလောင်းတောင်နှင့် စပ်ဆက်လျက်ရှိသော တောင်စွယ်တောင်ကုန်းများရှိသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ပဲခူးရိုးမတောင်ရှိသဖြင့် မြို့နယ်၏ အရှေ့ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းများတွင်မြင့်၍ အလယ်ပိုင်းသို့ တဖြည်းဖြည်းနိမ့်ဆင်းကာ စစ်တောင်းမြစ်သည် မြို့၏အရှေ့ဘက်တွင်ကပ်လျက် မြောက်မှတောင်သို့ စီးဆင်းပါသည်။ ပဲခူးရိုးမနှင့် ပေါင်းလောင်းတောင်စွယ် တောင်တန်းများသည် စစ်တောင်းမြစ်နှင့်အပြိုင် မြောက်မှတောင်သို့ သွယ်တန်းလျက် ရှိပါသည်။ စစ်တောင်းမြစ်အတွင်းသို့ အရှေ့ဘက်မှ ကရင်ချောင်း၊ ကမ်းနီချောင်း၊ သောက်ရေခပ်ချောင်းတို့ စီးဝင်ကြပြီး အနောက်ဘက်မှ ချောင်းဖြူချောင်းနှင့် ခပေါင်းချောင်းတို့ စီးဝင်ကြပါသည်။


ရေဆင်း
---
တောင်ငူမြို့နယ်တွင် စစ်တောင်းမြစ်စီးဆင်းမှုရှိပြီး မြောက်မှတောင်သို့ အရှည် (၂၅) မိုင် ရှိပါသည်။


ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်
---
တောင်ငူမြို့သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်ပေ (၁၆၂) ပေ အမြင့်တွင် တည်ရှိပါသည်။