နာမည်ပြောခါ နီးပြီဆိုရင်လုပ်ပြီ
ဖုန်းနံပါတ်ပြောခါ နီးပြီဆိုရင်လုပ်ပြီ
အဖြေပေးခါ နီးပြီဆိုရင်လုပ်ပြီ
သြော်... connection.........
တနေ့မင်းလည်း ဝဋ်လည်လိမ့်မယ်

Author : Big C

Date : 18 May 2008

Source : Taungoo City Blog