ဖျက်ဖျက်ဖြိုးပျက် တခဲနက်မျှ
ဒယ်တာရမည် ကောင်းမည်လိုနှင့်
ပျော်ရွှင်မတန့် ဆန့်တငံ့လျှင်
ကော်နက်ရှင်ဒေါင်း မျှော်သူညောင်း၏။

ရုတ်ချည်းဖိတ်ဖိတ် ရုတ်ချည်းမှိတ်သို့

ချစ်စိတ်လျွှမ်းဖုံး အီးမျက်လုံးသည်
နှလုံးစာနာ ကောင်းလာရာမှ
မုန်းလှသည့်ပုံ နှေးပြန်တုံသည်
မှုန်ကာလာကာ မှုန်ကာလာတည့်
မာယာမျက်လုံး အီးမျက်လုံးသည်
မလင်းတချက် လင်းတချက်
မလက်ပြန်ချည် လက်ပြန်ချည်။

နတ်သျှင်နောင်

 

===

Author : nesshinnaung

Date : 16 May 2008

Source : Taungoo City Blog