၁၈၄၅ ခုနှစ်တုန်းက လူငယ်တစ်ဦးဟာ ဝံ့ဝံ့ကြွားကြွားနဲ့ပြောတယ်

“ငါ နွားရိုင်းတစ်ကောင်ကို သတ်နိုင်ခဲ့ပြီ”

--

၁၉၅၂ ခုနှစ်တုန်းက လူငယ်တစ်ဦးဟာ ဝံ့ဝံ့ကြွားကြွားနဲ့ပြောတယ်

“ငါ အိမ်ခေါင်မိုးကို မိုးနိုင်ခဲ့ပြီ”

--

၂၀၁၈ ခုနှစ် လူငယ်တစ်ဦးဟာ ဝံ့ဝံ့ကြွားကြွားနဲ့ပြောတယ်

“ငါ မိတ်ကပ်လူးတတ်သွားပြီ.. ဟဲ့”