စားသုံးသူ ။ ။ ဟေ့ စားပွဲထိုး ... လာစမ်း ... မင်းတို့ဆိုင်က ဘာလဲကွ ... ဟော့ဒီ ဘဲသားဟင်းက သိုးနေတယ် ... ငါ မစားနိုင်ဘူး ... မင်းမန်နေဂျာ ခေါ်ခဲ့စမ်း ...

စားပွဲထိုး ။ ။ ခေါ်လဲ အပိုပါပဲဆရာ ... သူလည်း စားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ...